หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  
 

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออมก๋อย ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ณ สนามกีฬาบ้านยางใต้ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09.54 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย