หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ พระธาตุดอยแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 

ด้วยพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ.ดร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับ เทศบาลตำบลอมก๋อย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในอำเภอ อมก๋อย ได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาบาตรและพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม  2561 ณ พระธาตุดอยแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 15.11 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย