หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพการนวด แผนไทย หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  
 

ด้วยเทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการนวด
แผนไทย หลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งนี้จึงได้มีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในด้านการนวด
แผนไทย เข้าร่วมการฝึกอบรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2561 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามได้ที่งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลอมก๋อย  โทร. 053-467058 ต่อ 13
เกณฑ์การรับสมัคร
- ชาย
- หญิง
- ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
หลักฐานการสมัคร  
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม
- หนังสือประกอบการอบรม
- ประกาศนียบัตร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 09.05 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 130 ท่าน