หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยการถ่ายเลือดหรือเยียวยาทางชีวเภสัชวิทยา  
 

ด้วยภาคบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย กำหนดการรับบริจาคโลหิตในทุกๆ 3 เดือน เพื่อเก็บโลหิตจากบุลคลผู้มีความประสงค์จะบริจาคนำไปใช้สำหรับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยการถ่ายเลือดหรือเยียวยาทางชีวเภสัชวิทยา กำหนดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-12.30น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย
อำเภออมก๋อยขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตามวัน เวลา สถานที่ข้างต้น และเนื่องจากในการรับบริจาคโลหิตครั้งที่ผ่านมามีผู้ประสงค์จะมาบริจาคโลหิตแต่ไม่สามารถบริจาคได้จำนวนหลายราย ทั้งนี้ ขอแจ้งคุณสมบัติในการสำรวจตนเองเพื่อบริจาคโลหิต ดังต่อไปนี้
1. มีสุขภาพแข็งแรง
2. งดสูบบุหรี่ก่อนบริจาค 12 ชั่วโมง
3. ไม่ได้รับเลือดจากผู้อื่นมาระยะ 6 เดือน
4. มีการนอนหลับสนิท ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
5. ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อการบริจาค เช่นโรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต โรคเลือดต่างๆ โรคเบาหวาน มะเร็ง หรือโรคอื่นๆ
6. งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2561 เวลา 15.56 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย