หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลฯ  
 

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลฯ
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศเรื่อง การเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วย          ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตลอดถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ช่องทางการติดต่อมี ๙ ช่องทาง ดังนี้
๑. การติดต่อได้ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๙๘๓๓๓ ต่อ ๒๐๐ หรือ ต่อ    ๒๒๒
๓. ทางเว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th
๔. ทางจดหมาย
๕. ตู้รับฟังความคิดเห็น
6.ศูนย์บริการประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่
๗. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
๘. ศูนย์ดำรงธรรม
๙. ทาง  Facebook : ชื่อเพจ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 14.28 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย