หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สตรีเยาวสตรี และเยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๔๗  
 

ข่าวฝากประชาชาสัมพันธ์
เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สตรีเยาวสตรี และเยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๔๗
ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวสตรีและเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ หลักฐาน 6 เดือนและระยะสั้น รุ่นที่ 47 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วมีบริการจัดหางานทำให้  
หลักสูตร 6 เดือน
1. ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
2. โรงแรมและบริการ
3. การตัดเย็บเสื้อผ้า
4. เสริมสวยสตรี
หลักสูตรระยะสั้น
1. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
2. สักคิ้ว 3 มิติ
3. การตัดผมชาย
4. การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ท่านใดที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอมก๋อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 14.11 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย