หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21-22 มีนาคม 2561  
 

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลอมก๋อย กำหนดจัดโครงการรณรงค์     ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย  เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่เกิดจากสุนัขและแมวรวมถึงสัตว์อื่นที่เป็นพาหะที่นำโรคมาสู่คน และเป็นการป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าเกิดการแพร่ระบาดในอำเภออมก๋อย ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และนำสุนัขที่อยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ทำให้สุนัขมีภูมิคุ้มกันต่อโรค และ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอมก๋อย จึงได้ออกหน่วยให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่   ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าศูนย์ OTOP บ้านหลิม หมู่ 1
วันที่ 22  มีนาคม 2561 ณ สวนสาธารณะ บ้านดง หมู่ 9
เวลา  09.00–16.30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11.40 น. โดย คุณ เพลินพิศ จันจินา

ผู้เข้าชม 175 ท่าน