เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบัง [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 30 


อธิบดี สถ.และ ประธานสภาสตรี มอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเ [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 28 


การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพ [ 28 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 

   
   
 
งานกีฬาสีสานสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อ [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 0 
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และพิธีจดทะเบียนสมรส 4 ชนเผ่า [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 0 
\"Kick off แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภออมก๋อย\" [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 8 
กั้นน้ำในช่วงที่ 1 บริเวณสะพานคู่รัก เทศบาลตำบลอมก๋อย [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 13 
ออกสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 14 
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่อำเภออมก๋อย [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 13 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว “อากาศดี...ที่อมก๋อย” ครั้งที่6 ประจำปี 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ประจำปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ขอเชิญเที่ยวงาน“อากาศดีที่อมก๋อย” ครั้งที่6 วันที่ 30-31 มกราคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
สรุปแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 33 
จรรยาข้าราชการเทศบาลตาบลอมก๋อย พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
คู่มือปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สังกัด เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศงานสืบฮีดตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็ง (ลอยกระท [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 63 
ขอเชิญเที่ยวงานสืบฮีดตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็ง (ลอยกระทง) อำเภออมก๋อย จังหวัดเช [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
โครงการส่งเสริมอาชีพการนวด แผนไทย หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 64 
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพและเทคนิคใหม่ๆ [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 64 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยการถ่ายเลือดห [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติ [ 18 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 58 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สตรีเยาวสตรี และเยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที [ 18 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 62 
 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.อมก๋อย งานกีฬาสีสานสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.อมก๋อย โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และพิธีจดทะเบียนสมรส 4 ชนเผ่า [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านทับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/61 ครั้งที่ [ 12 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 14 
         
 
ชม0023.3/ว7921 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว7920 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของ อปท. [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว7919 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว7911 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยหล่อ เวียงแหง และทม.แม่โจ้ เรื่อง เร่งรัดการรายงานข้อมูลการบันทึกการจัดทำแผนที่ภาษี [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.2/7711 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 กิจกรรมตรวจติดตามประเมินผล [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.1/7685 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว7918 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว7913 ถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมครูพี่เลี้ยง และครุผู้สอนด้วยระบบทางไกล [ 21 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว7915 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว7914 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.2/7909 เรียน นายอำเภอสารภี หางดง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.4/7683 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว7910 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม. และทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.4/0218 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป เเละท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง หลักราชการ 10 ประการ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.3/ว0225 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นแม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง และกัลยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา และนายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคของเด็กนักเรียน  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.5/7700 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.5/7699 เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.5/7698 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.5/7697 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
ชม0023.5/7696 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
    
 
 

 
 
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

อ่างเก็บน้ำบ้านดง

น้ำตกอุพะโท๊ะคู
 
   
   
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0  
 
ทต.แม่นะ เล่มเกมส์ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 87  ตอบ 0
ทต.อมก๋อย ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.แม่ข่า ศาลาหลบแดดหลบฝน (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 88  ตอบ 1
ทต.แม่นะ สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 0
ทต.สง่าบ้าน เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บ้านทับ เว็บไซต์ อบต.บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ค. 2561)    อ่าน 129  ตอบ 0
อบต.บ้านทับ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 155  ตอบ 1
ทต.แม่นะ ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 154  ตอบ 0
อบต.แม่ข่า เชิญแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลแม่ข่า (21 เม.ย. 2560)    อ่าน 806  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 316  ตอบ 2
อบต.ยั้งเมิน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 257  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 239  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน รับโอนย้าย ผอ.กองช่า่ง (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 349  ตอบ 2
อบต.แม่ข่า ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิ (9 ส.ค. 2559)    อ่าน 336  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน สอบถามตำแหน่ฝ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 423  ตอบ 2
อบต.แม่ข่า อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 331  ตอบ 0
อบต.แม่ข่า อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 311  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (1 มิ.ย. 2559)    อ่าน 306  ตอบ 1
ทต.แม่นะ ลานคนเดิน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 498  ตอบ 2
อบต.ยั้งเมิน ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 471  ตอบ 1
         
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557